افرایش ممبر اختیاری

با ارسال نوتیفیفیکیشن

افزایش ممبر کانال تلگرام به روش اختیاری

با ارسال نوتیفیکیشن

در افزایش ممبر تلگرام به روش اختیاری با ارسال نوتیفیکیشن، متن آگهی و بنر شما روی گوشی کاربران نمایش داده می شود و کاربران با مشاهده آن و با اختیار کامل عضو کانال شما می شوند. توجه داشته باشید که این روش با "پاپ آپ" فرق دارد. در روش پاپ آپ فقط پیغامی با نمایش اسم کانال شما در نرم افزار تلگرامی شخص از او می خواهد عضو کانال شما شود بدون این که شخص بداند موضوع و  محتوای کانال شما چیست اما در روش نوتیفیکیشن که روش منحصر به فرد ماست، کاربر موضوع و محتوا و بنر شما را مشاهده می کند و تصمصم به عضویت می گیرد و بنابراین ریزش بسیار کمی دارد.

از مزیت های این روش می توان ریزش بسیار کم اعضا و همچنین بازدید بسیار بالا از پست های کانال شما را نام برد. بهتر است برای ترغیب کاربران برای عضویت در کانال شما، پست های آخر شما در هنگام عضوگیری بسیار جذاب باشد.

ماندن یا رفتن کاربران از کانال شما بستگی مستقیم به کیفیت و جذابیت مطالب شما دارد.

تعرفه افزایش ممبر اختیاری کانال تلگرام با نوتیفیکیشن

تلگرام افزایش ممبر کانال افزایش ممبراجباری کانال افزایش ممبر اختیاری کانال افزایش ممبر گروه افزایش عضو کانال افزایش عضو گروه ربات فوروارد پست به سوپرگروه ربات تبچی ربات افزایش بازدید افزایش بازدید پست تلگرام ارسال پاپ آپ ارسال نوتیفیکیشن
خرید 1000 ممبر اختیاری کانال تلگرام با نوتیفیکیشن
خرید محصول
تلگرام افزایش ممبر کانال افزایش ممبراجباری کانال افزایش ممبر اختیاری کانال افزایش ممبر گروه افزایش عضو کانال افزایش عضو گروه ربات فوروارد پست به سوپرگروه ربات تبچی ربات افزایش بازدید افزایش بازدید پست تلگرام ارسال پاپ آپ ارسال نوتیفیکیشن
خرید 5000 ممبر اختیاری کانال تلگرام با نوتیفیکیشن
خرید محصول
تلگرام افزایش ممبر کانال افزایش ممبراجباری کانال افزایش ممبر اختیاری کانال افزایش ممبر گروه افزایش عضو کانال افزایش عضو گروه ربات فوروارد پست به سوپرگروه ربات تبچی ربات افزایش بازدید افزایش بازدید پست تلگرام ارسال پاپ آپ ارسال نوتیفیکیشن
خرید 10000 ممبر اختیاری کانال تلگرام با نوتیفیکیشن
خرید محصول
تلگرام افزایش ممبر کانال افزایش ممبراجباری کانال افزایش ممبر اختیاری کانال افزایش ممبر گروه افزایش عضو کانال افزایش عضو گروه ربات فوروارد پست به سوپرگروه ربات تبچی ربات افزایش بازدید افزایش بازدید پست تلگرام ارسال پاپ آپ ارسال نوتیفیکیشن
خرید 20000 ممبر اختیاری کانال تلگرام با نوتیفیکیشن
خرید محصول