افرایش ممبر اجباری

افزایش ممبر کانال تلگرام به روش اجباری

در افزایش ممبر تلگرام به روش مستقیم، کاربران برخی اپلیکیشن ها، به صورت مستقیم و بدون اطلاع از محتوای کانال شما عضو آن می شوند و پس از اطلاع از عضویت زمانی را به مطالعه مطالب می گذارند، سپس نسبت به ماندن یا رفتن تصمیم می گیرند. بدیهی است ریزش این روش بیشتر از روش اختیاری می باشد.

ما دو روش برای افزایش اجباری داریم:

1- افزایش کاربران تلگرام های غیر رسمی

2- افزایش کاربران اپلیکیشن های موبایل

روش اول که روش اکثر همکاران است دارای ریزش زیاد می باشد.

روش دوم ریزش کمتری دارد و ما آن را توصیه می کنیم.

تلگرام افزایش ممبر کانال افزایش ممبراجباری کانال افزایش ممبر اختیاری کانال افزایش ممبر گروه افزایش عضو کانال افزایش عضو گروه ربات فوروارد پست به سوپرگروه ربات تبچی ربات افزایش بازدید افزایش بازدید پست تلگرام ارسال پاپ آپ ارسال نوتیفیکیشن

تعرفه افزایش ممبر اجباری کانال تلگرام

تلگرام افزایش ممبر کانال افزایش ممبراجباری کانال افزایش ممبر اختیاری کانال افزایش ممبر گروه افزایش عضو کانال افزایش عضو گروه ربات فوروارد پست به سوپرگروه ربات تبچی ربات افزایش بازدید افزایش بازدید پست تلگرام ارسال پاپ آپ ارسال نوتیفیکیشن
خرید 1000 ممبر اجباری کانال تلگرام
خرید محصول
تلگرام افزایش ممبر کانال افزایش ممبراجباری کانال افزایش ممبر اختیاری کانال افزایش ممبر گروه افزایش عضو کانال افزایش عضو گروه ربات فوروارد پست به سوپرگروه ربات تبچی ربات افزایش بازدید افزایش بازدید پست تلگرام ارسال پاپ آپ ارسال نوتیفیکیشن
خرید 5000 ممبر اجباری کانال تلگرام
خرید محصول
تلگرام افزایش ممبر کانال افزایش ممبراجباری کانال افزایش ممبر اختیاری کانال افزایش ممبر گروه افزایش عضو کانال افزایش عضو گروه ربات فوروارد پست به سوپرگروه ربات تبچی ربات افزایش بازدید افزایش بازدید پست تلگرام ارسال پاپ آپ ارسال نوتیفیکیشن
خرید 10000 ممبر اجباری کانال تلگرام
خرید محصول
تلگرام افزایش ممبر کانال افزایش ممبراجباری کانال افزایش ممبر اختیاری کانال افزایش ممبر گروه افزایش عضو کانال افزایش عضو گروه ربات فوروارد پست به سوپرگروه ربات تبچی ربات افزایش بازدید افزایش بازدید پست تلگرام ارسال پاپ آپ ارسال نوتیفیکیشن
خرید 20000 ممبر اجباری کانال تلگرام
خرید محصول