22
مهر

اضافه شدن نرم افزار افزایش بازدید

بسته افزایش بازدید پست های کانال ما در این پکیج نرم افزاری را به شما ارایه می کنیم که به راحتی و فقط با زدن ۱ دکمه میتواند پست های کانال تلگرام شما را به هزاران سوپرگروه ارسال کند تا بازدید پست های شما بالا رود. دیگر از قابلیت های عالی این نرم افزار فوق العاده این است که می توانید آن را زمان بندی کنید. به عنوان مثال می توانید نرم افزار را به گونه ای تنظیم کنید که یک پست خاص شما را به مدت یک ساعت و هر 30 ثانیه یک بار به سوپرگروه ها ارسال کند.…
22
مهر

راه اندازی سایت افزایش عضو تلرگام

بسته افزایش بازدید پست های کانال ما در این پکیج نرم افزاری را به شما ارایه می کنیم که به راحتی و فقط با زدن ۱ دکمه میتواند پست های کانال تلگرام شما را به هزاران سوپرگروه ارسال کند تا بازدید پست های شما بالا رود. دیگر از قابلیت های عالی این نرم افزار فوق العاده این است که می توانید آن را زمان بندی کنید. به عنوان مثال می توانید نرم افزار را به گونه ای تنظیم کنید که یک پست خاص شما را به مدت یک ساعت و هر 30 ثانیه یک بار به سوپرگروه ها ارسال کند.…